Plan Samenleven is er lokaal, voor iedereen, met een minimum aan planlast.

 • Lokaal, want lokale besturen staan het dichtst bij de burger.
 • Voor iedereen, want de focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bv. herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc.
 • Met een minimum aan planlast, want de focus ligt op welomlijnde acties en duidelijke indicatoren.

Concreet gaat het om acties die inzetten op:

 • het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid
 • het versterken van het Nederlands
 • het versterken van competenties
 • activering naar de arbeidsmarkt
 • het versterken van netwerken van burgers
 • het bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan
 • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging, etc.

Met voorliggende oproep willen we de lokale besturen bij een aantal van die acties financieel ondersteunen.

Lokale besturen die willen intekenen, kunnen gedurende maximum 3 jaar een beroep doen op projectsubsidies. In 2022 is er 10 miljoen euro voorzien. De lokale besturen zetten aanvullend zelf ook financiële of personele middelen in (50%).

De deadline om de subsidie aan te vragen is 1 juli 2022. De financiële ondersteuning loopt dan vanaf 1 oktober 2022.

Het Plan Samenleven is er voor:

 • lokale besturen met meer dan 7.500 inwoners van niet EU-15 herkomst
 • lokale besturen die de samenwerking aangaan binnen referentieregio’s én die samen meer dan 7.500 inwoners van niet EU-15 herkomst hebben
 • VGC en vzw De Rand

Er is een extra financiële stimulans voor lokale besturen per onderstaand engagement:

 • die het mentorschap over een bepaalde actie opnemen
 • met meer dan 7.500 inwoners van niet EU-herkomst die de samenwerking met kleinere lokale besturen aangaan
 • die gebruik maken van het instrument ‘sociale impact obligaties’ bij een bepaalde actie

Lees meer over de modaliteiten van de oproep (PDF bestand opent in nieuw venster)en de acties (PDF bestand opent in nieuw venster) die kunnen gefinancierd worden.

Aanvullend aan deze financiële ondersteuning zullen de lokale besturen ook inhoudelijk ondersteund worden bij de uitrol van hun acties door diverse organisaties.

Alle details vind je op Plan Samenleven ((opent in nieuw venster)).