Na de start van de eerste acties in 2022 kunnen lokale besturen rekenen op nieuwe ondersteuningsmogelijkheden om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te bouwen. Het gaat in dit geval om ondersteuning in de vorm van een subsidie aan de lokale besturen die inzetten op verschillende soorten acties in hun gemeente om het lokale e-inclusiebeleid te versterken. Hiervoor is in totaal een subsidie-enveloppe van 25.000.000 euro beschikbaar.