Integratiebeleid in Salzburg: iedereen aan boord

Het Salzburgse team Integratie- en Inburgeringsbeleid is klein. Daarom besteedt de deelstaat veel taken uit aan externe partners. De regio werkt ook nauw samen met het lokale niveau.

Die verschillende partners komen regelmatig samen in het Integration Steering Team. Maar hoe houd je alle neuzen in dezelfde richting als je met zo veel organisaties en beleidsniveaus rond een complex thema samenwerkt? Dat is de hamvraag van het Europese project 'EU-Belong'(opent in nieuw venster) waaraan Salzburg deelneemt. De deelstaat schrijft er aan een multistakeholder- en multilevelstrategie rond integratie. Een strategie waarin elke organisatie haar specifieke rol heeft en uiteindelijk iedereen voor hetzelfde doel werkt: ervoor zorgen dat mensen met een buitenlandse herkomst snel hun weg vinden en zich thuis voelen.

“Taal, huisvesting, werk, onderwijs, samenleven, … Onze regio’s staan voor soortgelijke uitdagingen als het om nieuwkomers gaat. Ik ben blij dat we van elkaar kunnen leren.”

Andrea Klambauer

Minister van de Oostenrijkse deelstaat Salzburg

1 centraal vrijwilligersplatform

Freiwilligen Zentrum Salzburg is een webplatform dat vraag en aanbod rond vrijwilligerswerk samenbrengt. Bij de start van de oorlog in Oekraïne besliste de deelstaat al snel om dat platform in te zetten voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Zo werden in een recordtempo honderden vrijwilligers en organisaties aan elkaar gekoppeld. Na meer dan een half jaar is het nog altijd dé bron voor wie hulp wil bieden of nodig heeft.

Specifiek voor Oekraïners op de vlucht legde de deelstaat ook een poule van vrijwillige vertalers aan. En er is een contactpunt voor bijvoorbeeld juridische vragen of vragen rond werken, wonen en studeren. Tijdens de zomervakantie organiseerden organisaties met steun van de overheid uitstappen voor de Oekraïense gezinnen.

Matchmaking tussen nieuwkomers en bedrijven

Minister Andrea Klambauer: “In Salzburg ligt de werkloosheidsgraad onder de 3%. Veel bedrijven kampen met een arbeidstekort en de druk op afstudeerders is groot. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, zagen werkgevers de crisis als een kans om nieuw personeel aan te werven. Maar we hebben dat enthousiasme toch moeten temperen. Want de eerste vluchtelingen die aankwamen, waren vooral vrouwen met kleine kinderen. Onze belangrijkste bezorgdheid was om onderdak en schoolplekken of opvang voor hen te vinden. Vooral de laaggeschoolden vonden direct werk. Maar voor hoger geschoolde Oekraïners blijft de zoektocht naar werk lastiger, omdat de erkenning van buitenlandse diploma’s vaak een tijd duurt. Om nieuwkomers te begeleiden en te matchen met de juiste bedrijven is er de organisatie fairMATCHING(opent in nieuw venster). Ze doen fantastisch werk. Vooral de fysieke ontmoetingen zorgen keer op keer voor successen. Bedrijven leren de mensen achter het cv kennen. In dat persoonlijke contact ontstaat de klik.”

Taal als opstap naar sociale integratie

Wie aankomt in Salzburg, kan al heel snel starten met taallessen Duits. Anders dan in Vlaanderen staan die alleen open voor nieuwkomers uit derde landen en niet voor mensen uit de Europese Unie. Minister Andrea Klambauer: “De meeste nieuwkomers vinden snel werk en volgen de taalcursussen terwijl ze aan het werk zijn. Salzburg heeft een grote toeristische industrie. Dat heeft als voordeel dat starters snel veel sociale contacten hebben en het Duits daardoor sneller onder de knie hebben. Die combinatie van factoren zorgt voor een vliegende start: werk hebben, de taal leren en mensen leren kennen.”

Net zoals Vlaanderen organiseert Salzburg inburgeringscursussen, maar minder uitgebreid: 24 uur tegenover 60 uur bij ons.