Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen aan Gelijkekansendecreet principieel goedgekeurd Nieuwsberichten

Wijzigingen aan Gelijkekansendecreet principieel goedgekeurd

Nieuwsbericht
28 juni 2023

Op vrijdag 23 juni 2023 heeft de Vlaamse Regering de wijzigingen aan het Gelijkekansendecreet principieel goedgekeurd.

De volgende vier thema’s worden gewijzigd:

  • Antidiscriminatiebeleid
  • horizontaal gelijkekansenbeleid
  • erkenning partnerorganisaties
  • toegankelijkheid van gebouwen

Wie wat meer in detail kijkt naar de aanpassingen, ziet volgende veranderingen: de wijzigingen op het gebied van antidiscriminatiebeleid willen de transparantie en toepasbaarheid van het decreet verbeteren en het in overeenstemming te brengen met het Unierecht. Een nieuwe aanpak van het horizontale beleid rond gelijke kansen beoogt het gelijkekansenbeleid te dynamiseren en alle betrokken domeinen te responsabiliseren en te ondersteunen in het voeren van een gelijkekansenbeleid. Verder wordt voorzien in de mogelijkheid tot erkenning van partnerorganisaties voor Gelijke Kansen, voor digitale inclusie én ter ondersteuning van lokale besturen bij het voeren van een lokaal gelijkekansenbeleid. Tot slot worden toegankelijkheidsdeskundigen in het leven geroepen om de conformiteit van vergunningsdossiers met de normen inzake toegankelijkheid voor (delen van) gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn te garanderen.

Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de VLOR, de Vlaamse adviesraad handicap (NOOZO), de VTC en de GBA. Volgens de huidige prognose moeten de veranderingen tegen het voorjaar 2024 in voege treden.