Wat

De samenwerkingsovereenkomst verbindt het gewest, de gemeente en de school en richt zich tot de herinrichting of aanleg van een schoolbuurt aan een gewestweg. De overeenkomst heeft als doel:

 • de schoolbuurt veiliger te maken;
 • de verkeersveiligheid van scholieren te verbeteren;
 • verplaatsingen van scholieren te voet, met de fiets, bus, tram, trein of carpool te bevorderen.

Voorwaarden

 • De herinrichting of aanleg van de gewestweg:
  • gebeurt door de gemeente ter hoogte van een schooltoegang op de gewestweg;
  • verruimt het parkeeraanbod niet;
  • verfraait het wegbeeld niet;
  • verbetert de commerciële context niet.
 • De projectzone is een afgebakende schoolomgeving van zone 30 óf een wegvak van maximaal 200 meter aan weerszijden van de schooltoegang op de gewestweg.
 • De school maakt een schoolvervoerplan op.

Financiering

Het gewest betaalt 100% van de reële kostprijs voor de herinrichting van de schoolbuurt, uitgezonderd de kosten die de overige partijen voor hun rekening nemen.

De gemeente betaalt:

 • de kosten voor stoepen en straatmeubilair;
 • de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom;
 • de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van die kosten dat niet ten laste valt van het gewest.

Meer informatie

Lees hier (PDF bestand opent in nieuw venster)alle informatie over de samenwerkingsovereenkomst.