De storm- en rukwinden (Corrie, Dudley, Eunice en Franklin) van januari en februari 2022 worden niet erkend als ramp. Na onderzoek blijkt dat de storm- en rukwinden niet voldoen aan de wetenschappelijke criteria voor de erkenning als ramp. De vereiste windsnelheid van minstens 135 kilometer per uur werd immers niet bereikt.

Het is dus niet mogelijk om een schadevergoeding aan te vragen bij het Vlaams Rampenfonds voor schade die u geleden heeft als gevolg van de storm- en rukwinden van januari en februari 2022.

Lees meer over de erkenningscriteria ((opent in nieuw venster)) (besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020).