Van 27 december 2021 tot 31 maart 2022 kon u een tegemoetkoming aanvragen als u schade heeft geleden door de wateroverlast van midden juli 2021.

Schadevergoeding aanvragen

Het is niet meer mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen, tenzij u verhinderd werd door overmacht of u te goeder trouw hebt gehandeld. Volg dan onderstaande procedure.

Voorwaarden

U kunt enkel in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen. Het moet bijvoorbeeld gaan om schade die niet verzekerbaar is door een brandpolis eenvoudige risico’s.

Bekijk alle voorwaarden

Erkende steden en gemeenten

U kunt enkel een schadevergoeding aanvragen voor de schade die u geleden heeft in een van de steden en gemeenten die erkend zijn voor deze rampen.

In 62 gemeenten is de hevige regenval van 14-16 juli 2021 erkend als ramp (regenval die overstromingen, opstuwingen van riolen of modderstromen veroorzaakt). In 9 andere gemeenten is de overstroming van 14-17 juli 2021 erkend als ramp (het buiten de oevers treden van waterlopen).

Aanvraagprocedure

Bent u een particulier? Volg dan de aanvraagprocedure voor particulieren.

Bent u ondernemer, een organisatie, een overheid of een landbouwer? Volg dan de aanvraagprocedure voor ondernemers.

Waals grondgebied

Bij het Vlaams Rampenfonds kunt u enkel een schadevergoeding aanvragen voor schade op Vlaams grondgebied. Hebt u schade geleden op Waals grondgebied? Dan kunt u terecht bij het Waals Rampenfonds ((opent in nieuw venster)).