Belastbare grondslag

De schenking wordt berekend op de verkoopwaarde van de goederen op datum van de schenking.

Als er in dezelfde akte schenkingen voorkomen tussen verschillende schenkers en/of verschillende begiftigden, wordt elk van deze schenkingen als een afzonderlijke schenking beschouwd.

Tekortschatting

Als er in de akte een te lage schatting gemaakt wordt van de verkoopwaarde (tekortschatting) is er een belastingverhoging verschuldigd.

Tarief

Een overzicht van de tarieven die worden toegepast, vind u op onderstaande pagina: