Voorwaarden

Een symbool voor een parkeerplaats voor personen met een handicap.

Bedrag

Het bedrag van het abattement is afhankelijk:

  • van de leeftijd
  • en van de tariefcategorie van de begiftigde

Het bedrag wordt als volgt berekend:

  • bij een verkrijging in de rechte lijn

(3.000 euro) x (cijfer aangeduid volgens de leeftijd van de begiftigde)

  • bij een verkrijging buiten de rechte lijn

(1.000 euro) x (cijfer aangeduid volgens de leeftijd van de begiftigde)

Procedure

De toepassing van dit abattement moet uitdrukkelijk in de akte worden gevraagd. Er moet geen attest worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de begiftigde gehandicapt is.