Procedure

De magistraat die uw dossier behandelt, kan vragen dat een justitieassistent tussenkomt als hij oordeelt dat de omstandigheden of de gevolgen van het misdrijf een bijstand vereisen. Dit is verplicht in de volgende gevallen:

 • Opzettelijke misdrijven die het overlijden van het slachtoffer hebben veroorzaakt en de poging daartoe
 • Onopzettelijke misdrijven die het overlijden hebben veroorzaakt (bijvoorbeeld een verkeersongeval)
 • Verdachte overlijdens
 • Gevallen waarin uitdrukkelijk voorzien is in de tussenkomt van de dienst slachtofferonthaal (bijvoorbeeld bij de opsporing van vermiste personen of bij partnergeweld indien de dader ter beschikking wordt gesteld van het parket)

In andere gevallen beoordeelt de magistraat of er bijstand nodig is aan de hand van een aantal criteria, zoals de ernst van lichamelijke, psychologische, materiële of sociale gevolgen.

U kunt ook zelf contact opnemen met een justitieassistent. De justitieassistent zal dan toestemming vragen aan de magistraat om tussen te komen.

De justitieassistent van de dienst slachtofferonthaal geeft specifieke inlichtingen over uw dossier. Hij kan bijvoorbeeld uitleg geven over:

 • de fasen van de gerechtelijke procedure
 • de beslissingen van de rechter
 • uw rechten

De justitieassistent biedt ondersteuning en begeleiding tijdens de hele gerechtelijke procedure, in het bijzonder op moeilijke ogenblikken:

 • bij de inzage van het dossier
 • tijdens de zitting
 • tijdens de teruggave van persoonlijke voorwerpen
 • in het kader van de strafuitvoering, bij het opmaken van de slachtofferverklaring of slachtofferfiche

De justitieassistent verwijst u indien nodig naar gespecialiseerde diensten (zoals psychosociale of juridische hulp). De justitieassistent zal de problemen die u ervaart in uw contacten met justitie overmaken aan de bevoegde instanties, zodat uw rechten verbeterd kunnen worden.

Bedrag

De tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal is gratis.

Publicaties