Voorwaarden

Een sloopinventaris moet worden opgemaakt voor gebouwen:

  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de sloop of ontmanteling en
  • die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en
  • die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³.

Vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een architect of deskundige.

Voor het slopen van gebouwen die een woonfunctie hebben is geen sloopinventaris nodig.

Procedure

Uitzonderingen

Deze sloopinventaris is niet vereist voor gebouwen met een woonfunctie, ongeacht het volume.

Wetgeving

Artikel 4.3.3 van het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).