Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kandidaat-huurders en - kopers Cijfers

Kandidaat-huurders en - kopers

Cijfers over kandidaat-huurders (leeftijd, gezin, nationaliteit, provincie, wachttijd, ...) en kandidaat-kopers (leeftijd, inkomen, dossiers per woningtype,...).
 
Voor 2023 zijn er geen relevante cijfers beschikbaar over kandidaat-huurders. Door de uitrol van het centraal inschrijvingsregister (CIR) en de voorbereidende technische aanpassingen daarvoor zijn er geen complete gegevens beschikbaar op de referentiedatum van 31 december 2023. De cijfers met de referentiedatum 31 december 2022 zijn op dit moment de meest recente gegevens.

 

Kandidaat-huurders

Het statistische bulletin van 31.12.2021(PDF bestand opent in nieuw venster) en het nieuwe statistische bulletin van 31.12.2022(PDF bestand opent in nieuw venster) bevatten gerichte informatie omtrent allerlei onderwerpen over kandidaat-huurders. Met behulp van onderstaande documenten kan er een beeld worden geschetst over allerlei aspecten van alle kandidaat-huurders op 31 december (~referentiedatum) van het betreffende referentiejaar. Daarnaast kan ook een vergelijking met voorgaande jaren worden gemaakt.

U kan volgende tabellen als aparte, meer gedetailleerde tabel raadplegen:

Privacy

De statistieken op deze pagina’s bevatten geen individuele of persoonlijke gegevens van (kandidaat-)huurders, -ontleners en -kopers.

Woonorganisaties mogen onder beperkte voorwaarden gegevens over hun klanten doorgeven aan andere organisaties.