Voor sociale huisvestingsmaatschappijen/woonmaatschappijen

Voor sociale verhuurkantoren

Zowel de gesubsidieerde als de erkende niet-gesubsidieerde SVK’s moeten uiterlijk de 30e kalenderdag van ieder kwartaal aan Wonen in Vlaanderen een verplichte kwartaalrapportering rapporteren.