Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiële rapporteringsverplichtingen Financiering

Financiële rapporteringsverplichtingen

Welke financiële informatie moet u bezorgen aan Wonen in Vlaanderen op welk moment en hoe? U vindt hier het overzicht.

Voor sociale huisvestingsmaatschappijen/woonmaatschappijen

Voor sociale verhuurkantoren

Opgelet: voor kwartaal 2 2023 past u het boekhoud-MB voor SVK’s toe zolang u een SVK bent. Zodra u omgevormd bent tot een WM, past u het nieuwe boekhoud-MB voor de WM’s toe. Verdere informatie vindt u terug in de nieuwsflash van 19 juni 2023.

Zowel de gesubsidieerde als de erkende niet-gesubsidieerde SVK’s moeten uiterlijk de 30e kalenderdag van ieder kwartaal aan Wonen in Vlaanderen een verplichte kwartaalrapportering rapporteren.