Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mogelijkheden op jaarbudget Projectfinanciering

Mogelijkheden op jaarbudget

De VMSW verstrekt zowel gesubsidieerde als marktconforme financiering aan woonmaatschappijen. 

De VMSW verstrekt zowel gesubsidieerde als marktconforme financiering aan woonmaatschappijen. Gesubsidieerde financiering is doorgaans enkel mogelijk voor investeringen in sociale woningen. Marktconforme financiering is mogelijk voor alle investeringen, dus niet uitsluitend in sociale woningen. Tot slot kunnen woonmaatschappijen ook alle investeringen en andere kosten financieren met hun eigen middelen van de rekening-courant. Het aanvragen van een financiering voor deze investeringen gebeurt via de aanvraag op Jaarbudget.

Gesubsidieerde financiering

U vindt hier alvast een overzicht van de soorten gesubsidieerde financiering. Klik onder de tabel de verschillende financieringen open, om meer te lezen.

FinancieringSociale huurSociale koopWie?
FS3-annuïteitenlening
 • Nieuwbouw
 • Vervangingsbouw
 • Renovatie, verbetering- of aanpassingswerken
 • Verwerving woningen of grondaandeel
/
 • Woonmaatschappij
 • VMSW
FS3-bulletlening met tussenkomst
 • Verwerving woningen of grondaandeel
/
 • Woonmaatschappij
Renteloze leningen
 • Overdracht woningen of onbebouwde percelen
/
 • Woonmaatschappij
SSI (kapitaalsubsidie en ten laste-neming)
 • Infrastructuurwerken
 • Gronden bouwrijp maken
 • Sloop toekomstig openbaar domein
 • Gemeenschapsvoorzieningen
 • Aanpassingswerken woonomgeving
 • Infrastructuurwerken
 • Gronden bouwrijp maken
 • Sloop woningen + toekomstig openbaar domein
 • Gemeenschapsvoorzieningen
 • Aanpassingswerken woonomgeving
 • Woonmaatschappij
 • Lokale besturen
  (enkel kapitaalsubsidie)
VKF-subsidies
 • Renovatie, verbetering- of aanpassingswerken
 • Vervangingsbouw
/
 • Woonmaatschappij
Subsidie innovatie
 • Innovatieve projecten (nieuwbouw, vervangingsbouw, renovatie, verbeteringen of aanpassingswerken)

/

 • Woonmaatschappij

Marktconforme financiering

U wilt een sociaal woonproject realiseren? U kunt hiervoor een marktconforme financiering bij de VMSW aangaan.

Financieren met eigen middelen

U bent verplicht om eigen middelen die u niet nodig heeft voor uw dagelijkse werking op een rekening-courant bij de VMSW te plaatsen. Deze middelen op uw rekening-courant kunt u uiteraard ook altijd aanwenden om zowel investeringen in sociale woonprojecten als andere investeringen te financieren.

In sommige gevallen bent u verplicht om eigen middelen te herinvestering in de sociale huisvestingssector, dit is de zogenaamde herinvesteringsplicht.

Aanvraag op Jaarbudget

Een financiering op jaarbudget aanvragen gebeurt steeds via de aanvraag op jaarbudget in het Projectportaal.
Sociale woonactoren die aanmelden op deze website vinden in de handleiding van het Projectportaal hoe ze een aanvraag op jaarbudget kunnen indienen.

Vanaf nu is er slechts één FS3-lening per raamcontract.