Conditiemeting

Om meer inzicht te krijgen in de renovatienoden van sociale woningen, werkte Wonen in Vlaanderen samen met de sector de conditiemeting uit. Hiermee wordt de staat van het sociaal woningpatrimonium via een beknopte methode in kaart gebracht. Deze is nu terug te vinden in de tool Woningkenmerken.

Woningkenmerken

Om meer inzicht te krijgen in verschillende kenmerken van het patrimonium van sociale woningen, werkte Wonen in Vlaanderen (de vroegere VMSW) de tool ‘Woningkenmerken’ uit. Hiermee wordt de staat van het sociaal woningpatrimonium in kaart gebracht, de markthuurwaarde berekend en de gegevens voor de ERP-rapporten verzameld.

Renovatietoets

Wilt u financiering aanvragen voor een project met vervangingsbouw of renovatie (sociale huur)? Dan vraagt u de renovatietoets aan voor dit project. Wonen in Vlaanderen beoordeelt de rationaliteit van de door u aangegeven werken. Het doel is om de kwaliteit van renovatiewerken te garanderen. Na een positief advies op de renovatietoets en de andere beleidstoetsen wordt het woonproject opgenomen op de projectenlijst.

Schattingsmodel sociale huur

Sinds 1 januari 2020 wordt de marktwaarde van een sociale huurwoning bepaald aan de hand van een statistisch schattingsmodel, opgemaakt door het Steunpunt Wonen en het vroegere Agentschap Wonen-Vlaanderen (nu Wonen in Vlaanderen). U vindt hieronder de onderzoeken terug die aan de basis liggen van het schattingsmodel, en het huidig model.

Voor het gebruik van het schattingsmodel: het resultaat via de Excel-versie die we hier aanbieden kan - tot nader order - afwijken van het resultaat zoals toegepast door de verhuurder. Dat komt omdat in Excel de correcte statistische sector niet altijd weergegeven wordt. Als u de correcte statistische sector kent, zal vervolgens het resultaat wel moeten overeenkomen.