Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag onderzoek conformiteit voor ingehuurde woning Inhuren op de private markt

Aanvraag onderzoek conformiteit voor ingehuurde woning

Woonmaatschappijen huren ook woningen op de private huurmarkt met als doel deze onder te verhuren aan kwetsbare huurders, via de regels van het Besluit Vlaamse Codex Wonen. Een woonmaatschappij fungeert dus als hoofdhuurder t.a.v. de eigenaar/verhuurder én gelijktijdig als sociale verhuurder t.a.v. de (onder)huurder die het pand bewoont.

Wanneer een woonmaatschappij een nieuwe woning in huur neemt en gaat onderverhuren, moet deze woning voldoen aan de normen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW) op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

Daarom kan een woonmaatschappij iedere woning die ze in huur wil nemen, aanmelden bij Wonen-Vlaanderen voor een voorafgaand conformiteitsonderzoek. Een medewerker van een woonmaatschappij kan hiervoor een aanvraagformulier invullen en versturen via onderstaande linken, volgens de provincie waarin de woning zich bevindt.

Wanneer de woning die de woonmaatschappij in huur wil nemen, gelegen is in een gemeente waarvoor een ‘SVK-afsprakenkader’ werd afgesloten tussen de woonmaatschappij, de gemeente (al of niet via een IGS) en de Vlaamse minister van Wonen, wordt het voorafgaand conformiteitsonderzoek uitgevoerd door de gemeente, of door een IGS in opdracht van de gemeente. In dat geval moet de woonmaatschappij de woning aanmelden bij de gemeente of het IGS en moet dit formulier niet worden ingevuld en verstuurd naar Wonen-Vlaanderen. Het kaartje op Geopunt(opent in nieuw venster) toont welke gemeenten een afsprakenkader hebben met een woonmaatschappij. Het kaartje update elke eerste dag van de maand.

U kunt de data ook in tabelvorm bekijken via (tabel) gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid(Excel bestand opent in nieuw venster).