Gedaan met laden. U bevindt zich op: Indienen van een offerte Gunnen van een overheidsopdracht

Indienen van een offerte

Inschrijvers mogen slechts één offerte indienen per opdracht. Ze doen dit elektronisch. Wat de indieningstermijn is, hangt af van de plaatsingsprocedure.

Wie mag een offerte indienen?

Een inschrijver mag maar één offerte indienen per opdracht. Dit geldt niet bij varianten (artikel 54, § 2 van het KB plaatsing van 18 april 2017).

Elke deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver.

De wetgeving voorziet deze bepaling om te vermijden dat:

  • een onderneming voor dezelfde opdracht een offerte in eigen naam indient en tegelijk nog een andere offerte in naam van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid waaraan zij deelneemt
  • een onderneming een offerte indient als lid van een combinatie en nog een tweede offerte als lid van een andere combinatie.

Hoe dient een inschrijver een offerte in?

De wetgeving verplicht het elektronisch indienen van offertes (artikel 14 § 1 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016), uitgezonderd in een aantal specifieke gevallen.

Een inschrijver kan zijn offerte enkel op een rechtsgeldige manier elektronisch indienen via het online platform e-Procurement.(opent in nieuw venster)

Wat zijn de indieningstermijnen?

De wetgeving bepaalt de indieningstermijn van een opdracht. Wat de indieningstermijn is, hangt af van de plaatsingsprocedure.