Gedaan met laden. U bevindt zich op: Formulier VO6 Oplevering

Formulier VO6

De lijst van gebreken en het bedrag van de afhouding worden vermeld op het formulier VO6.

Het formulier VO6 bepaalt ook

  • de toegestane termijn voor het in orde brengen van de werken;
  • de boete voor eventuele vertraging als deze termijn overschreden wordt.

Het formulier VO6 wordt opgemaakt via

  • de feiten, vaststellingen en ingebrekestellingen die tijdens de werken voorkwamen;
  • de inlichtingen die u tijdens vorige bezoeken op de werf kreeg.

Wanneer gebruikt u het formulier VO6?

Als de maandelijkse vorderingsstaten van de aannemer tonen dat er nog werken in orde te brengen zijn, wordt de aannemer aangemaand dit te doen vóór de voorlopige oplevering. Zie de pagina Voorbereiding tot voorlopige oplevering.

Zijn er op de dag van de voorlopige oplevering nog gebreken die hersteld kunnen worden en geen waardevermindering(en) rechtvaardigen? Dan kunnen de partijen beslissen dat de oplevering plaatsheeft, maar onder voorbehoud dat de gebreken hersteld worden en met een voorlopige afhouding (totdat de herstellingswerken uitgevoerd zijn). Hiervoor gebruikt u het formulier VO6.

Opgelet: Als de lijst met gebreken op de VO6 te lang is of als deze gebreken belangrijke werken omvatten, wordt de oplevering geweigerd (VO1bis). Ook als de aannemer de VO6 niet of alleen onder voorbehoud wilt tekenen, overwegen de partijen best een weigering van de oplevering.

Wat u moet doen nadat de gebreken in orde gebracht zijn, leest u op de pagina Vrijgave van de waarborgen VO6 en VO7.

Onderdelen van het formulier VO6

Voor gecombineerde dossiers: twee keer opstellen

Dit document is hetzelfde als de al toegepaste VO6 (en VO6bis/ter) voor bouwdossiers.