Project aanmelden

U meldt elk nieuw sociaal woonproject aan via het projectportaal(opent in nieuw venster), het digitaal platform voor sociale woonprojecten van Wonen in Vlaanderen. U krijgt er zicht op de meest actuele stand van zaken van uw projecten.

Verwerving

Een sociale woonorganisatie kan een sociaal woonproject opstarten op de onroerende goederen die ze al in portefeuille heeft.

Het kan uiteraard ook dat zij geen zakelijke rechten heeft (eigendom of andere) op de gronden en/of panden die de projectlocatie omvatten. In dat geval is een verwerving een logische eerste stap in het projectverloop.

Archeologie

Op 1 juni 2016 trad de laatste fase van het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet (12 juli 2013) in werking. In bepaalde gevallen moet u nu een archeologienota toevoegen, als u een stedenbouwkundige - of verkavelingsvergunning aanvraagt.

Aanstelling bouwprofessionelen

Om een architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, bodemsaneringsdeskundige, landmeter, stedenbouwkundig ontwerper, ontwerper omgevings- en infrastructuurwerken of elke andere dienstverlenende adviseur aan te stellen, bent u onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het ereloon bepaalt welke gunningsprocedure u kunt gebruiken.

Wonen in Vlaanderen biedt enkele modelcontracten aan.

Ook interessant