Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toepassen toewijzingsregels vanaf koppeling software met CIR Verhuren

Toepassen toewijzingsregels vanaf koppeling software met CIR


 

Toewijzingsregels vanaf koppeling software met CIR

Vanaf de koppeling (van uw lokale software) met het CIR is er een nieuw en eengemaakt toewijzingssysteem voor zowel eigen woningen als ingehuurde woningen van een woonmaatschappij.

Voor de toewijzing van sociale woningen gelden algemene toewijzingsregels. Maar, lokale accenten zijn mogelijk om op specifieke noden van bepaalde doelgroepen of lokale binding in te spelen. Op deze pagina’s leest u hoe via vier pijlers kandidaat-huurders een toewijzing kunnen krijgen.

We lichten hier de vier pijlers toe op maat van u als woonmaatschappij.

U vindt de vier pijlers ook op de pagina’s van lokaal woonbeleid toegelicht op maat van de lokale besturen.

Standaard
Verplicht aandeel
Facultatief aandeel

Overdracht van woningen (overgangsbepaling nieuw toewijzingsmodel)

 • Lokaal bestuur als sociale verhuurder

Een lokaal bestuur verhuurt sociale woningen en zal ze wel of niet overdragen aan de woonmaatschappij. Dan zetelt het lokaal bestuur in de toewijzingsraad als lokaal bestuur én als sociale verhuurder. (Als ze de woningen uiteindelijk wel overdraagt, is de rol van sociale verhuurder tijdelijk.)

De woningen van een lokaal bestuur worden toegewezen volgens de nieuwe toewijzingsregels, de afgesproken regeling versnelde toewijzingen en het goedgekeurde toewijzingsreglement.

 • Overdracht tussen woonmaatschappijen

Een woonmaatschappij A is eigenaar van sociale woningen die in het werkingsgebied van een andere woonmaatschappij B. De woonmaatschappij A zal deze woningen nog overdragen naar woonmaatschappij B.

Woonmaatschappij A moet geen toewijzingsreglement maken, maar zetelt wel in de toewijzingsraad van woonmaatschappij B als sociale verhuurder. De woningen worden toegewezen volgens de nieuwe toewijzingsregels en de afspraken versnelde toewijzing en het toewijzingsreglement van de gemeenten uit het werkingsgebied van woonmaatschappij B.

Woonmaatschappij A kan in afwachting van de overdracht van de woningen, de woningen ook in beheer geven aan woonmaatschappij B. Wonen in Vlaanderen maakte hiervoor een modelbeheersovereenkomst die u kunt gebruiken. Dit moet niet het volledige beheer zijn, maar kan ook enkel de toewijzing en verhuring zijn. Opgelet: als u toewijzingslijsten overdraagt, moet u een verwerkersovereenkomst afsluiten. Uw DPO kan u hierbij helpen.

Checklist intern huurreglement

Om woonmaatschappijen te ondersteunen bij de opmaak van het intern huurreglement maakte Wonen in Vlaanderen een overzicht op van alle bepalingen die een woonmaatschappij daarin moet opnemen.

U vindt in deze checklist op de documentenpagina Toewijzen vanaf 1 januari 2024.

U vindt er nog bijkomende informatie die u kan helpen hiermee aan de slag te gaan.

Toelatingsvoorwaarden

 • de leeftijd;
 • de opname in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • de hoogte van het inkomen;
 • de hoogte van de beschikbare saldi op betaal-, spaar-, termijn- en effectenrekeningen;
 • het al dan niet hebben van onroerend bezit.

Te controleren huurdersverplichtingen

Ook interessant!

Wonen in Vlaanderen maakte ook een overzicht van de wijzigingen sociale huur vanaf 1 januari 2024

Opleidingen en modeldocumenten

Sociale verhuurders kunnen aanmelden op deze website en vinden dan:

 • alle opleidingen en webinars over toewijzen vanaf 1 januari 2024 op de opleidingspagina van toewijzen. Hier vindt u ook de documentatie van de vragensessies Nieuw Toewijzingsmodel (voorjaar 2024).
 • alle modeldocumenten en formulieren over toewijzen vanaf 1 januari 2024 op de documentenpagina van toewijzen.

Wetgeving over toewijzen

Vlaamse Codex Wonen(opent in nieuw venster) (boek 6 - versie 1/1/2024):

 • Toelatingsvoorwaarden: art. 6.11 VCW
 • Toewijzing algemene bepalingen: art. 6.12 en 6.13 VCW
 • Toewijzingsreglement: art. 6.14 VCW

Besluit Vlaamse Codex Wonen(opent in nieuw venster) (boek 6 - versie 1/1/2024):

 • Toewijzing algemene bepalingen: art. 6.16 tot en met 6.21BVCW
 • Toewijzingsraad, toewijzingsreglement en huishoudelijk reglement: art. 6.22 BVCW
 • Standaardtoewijzingen: art. 6.23 BVCW
 • Versnelde toewijzingen: art. 6.24 tot en met 6.25 BVCW
 • Toewijzingen aan doelgroepen: art. 6.27 BVCW
 • Interne mutaties en bijzondere toewijzingen: art. 6.28 BVCW
 • Toewijzing weigeren: art. 6.29 BVCW

MB tot uitvoering van boek 6 van het BVCW van 27 februari 2023(opent in nieuw venster):

 • Toewijzing: art. 4 en 5 MB van 27 februari 2023