Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overgangsregeling toewijzen tussen 1 januari tot koppeling lokale software met CIR Toewijzen

Overgangsregeling toewijzen tussen 1 januari tot koppeling lokale software met CIR

Toewijzen vanaf 1 januari 2024 en tot koppeling lokale software met CIR

Vanaf 1 januari 2024 tot en met de koppeling van het CIR met uw lokale software wijst u toe volgens het huidige toewijzingssysteem. U blijft dus toewijzen volgens het oude toewijzingssysteem van SHM’s en SVK’s.

Het is wel mogelijk om vanaf 1 januari 2024 versneld toe te wijzen volgens pijler 2 van het nieuwe toewijzingssysteem. Dit om het voor kandidaten met een precaire woonnood mogelijk te maken om toch al een toewijzing te krijgen, zowel als ze op de lokale toewijzingslijst staan als wanneer ze zich later kandidaat stellen. U leest meer over pijler 2 op deze webpagina. Deze toewijzingen tellen ook al mee voor het vast jaarlijkse percentage van 20%. Ook kandidaat-huurders die zelf een woning aanbrengen om in te huren, kunnen ook die woning worden toegewezen, ook al schrijven zij zich pas in tijdens de overgangsperiode.

Toewijzingen verwerken in het CIR vanaf 15 januari 2024

Vanaf 15 januari 2024 kan u toewijzingen manueel verwerken via de backoffice van het CIR. In een kandidatendossier zal u een aparte knop ‘manuele toewijzing’ zien, waarmee u kandidaten kan toewijzen maar ook sancties kan doorvoeren. U kan een niet-reactie of ongegronde weigering ingeven zodat de juiste wachttijd berekend wordt. Het is belangrijk dat u deze sancties ingeeft omdat dit ook gevolgen heeft voor de huurpremie.

Toewijzen vanaf koppeling lokale software met CIR

Vanaf de koppeling van uw lokale software met het CIR wijst u toe volgens de nieuwe toewijzingsregels aangevuld met uw eventuele lokale toewijzingsregels en gebruikt u het ‘oude’ SHM- en SVK-toewijzingssysteem niet meer. Tegen dan moeten deze nieuwe toewijzingsregels ook geïmplementeerd zijn in uw softwarepakket. U kan dan toewijzingslijsten trekken uit uw lokale software met de kandidatengegevens uit het CIR.

De webpagina over de toewijzingsregels vanaf de koppeling van uw lokale software met CIR vindt u hier.

Veelgestelde vragen

U vindt hieronder antwoorden op enkele veelgestelde vragen.