Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden vrijwillige verkoop verhuurbare sociale huurwoning Vrijwillige verkoop verhuurbare sociale huurwoning

Voorwaarden vrijwillige verkoop verhuurbare sociale huurwoning

Wanneer u al stappen in de verkoopprocedure hebt gezet, kan de verkoop toch nog doorgaan, ondanks het moratorium.

Wanneer u een sociale huurwoning vrijwillig verkoopt aan de zittende huurder: als de venale waarde van de woning is vastgesteld vóór 29 mei 2022. Het schattingsverslag mag op datum van 29 mei 2022 maximaal één jaar oud zijn.

De zittende huurder is:

  • De persoon die zich vóór de toewijzing van de sociale huurwoning heeft opgegeven als referentiehuurder;
  • De echtgenoot van de referentiehuurder die mee in de sociale huurwoning woont of de persoon met wie de referentiehuurder wettelijk samenwoont;
  • De feitelijke partner van de referentiehuurder. Deze woont van bij de aanvang van de huurovereenkomst in de sociale huurwoning of woont er minstens één jaar duurzaam samen met de referentiehuurder.

Als de referentiehuurder overlijdt of de woning verlaat, worden de echtgenoot die mee in de sociale huurwoning woont of de persoon met wie de referentiehuurder wettelijk samenwoonde of de feitelijke partner van de referentiehuurder die (intussen) huurder was, beschouwd als nieuwe referentiehuurder.

De zittende huurder kan de huurwoning alleen aankopen als hij op de referentiedatum voldoet aan de eigendomsvoorwaarde. Verkoopt u de woning aan een andere persoon (omdat de zittende huurder de woning niet wil kopen), dan geldt deze eigendomsvoorwaarde niet.

De eigendomsvoorwaarde waaraan de zittende huurder moet voldoen, is dezelfde als de eigendomsvoorwaarde die geldt voor een kandidaat-koper van een sociale koopwoning of kavel. U leest meer over deze eigendomsvoorwaarde op de pagina ‘voorwaarden’.

Wanneer u de beslissing over de herhuisvesting van een zittende huurder die niet is ingegaan op het aanbod van een sociale huurwoning genomen heeft vóór 29 mei 2022.

Als u geen expliciete beslissing zou genomen hebben hierover, geldt de datum waarop de zittende huurder u heeft laten weten dat hij niet bereid is om de hem aangeboden sociale huurwoning aan te kopen. Heeft de zittende huurder u dit vóór 29 mei 2022 laten weten, dan voldoet u aan de uitzonderingsvoorwaarde. Wanneer de zittende huurder u dit niet vóór 29 mei 2022 heeft laten weten, en het schattingsverslag op 29 mei 2022 ouder was dan 1 jaar, kan u niet verkopen.

Wanneer de procedure van de openbare verkoop is opgestart vóór 29 mei 2022.

Hiermee bedoelen we dat u de opdracht voor het organiseren van de openbare verkoop (bv. aan de notaris) moet gegeven hebben vóór 29 mei 2022. Let op: hier geldt dus niet de datum waarop het bevoegde beslissingsorgaan een beslissing tot verkoop nam.

Wanneer de procedure van bieding onder gesloten envelop is opgestart vóór 29 mei 2022.

Hiermee bedoelen we dat u de opdracht voor het organiseren van de procedure van bieding onder gesloten envelop (bv. aan de notaris) moet gegeven hebben vóór 29 mei 2022. Let op: ook hier geldt dus niet de datum waarop het bevoegde beslissingsorgaan een beslissing tot verkoop nam.

Samengevat: wanneer u vóór 29 mei 2022 één van bovenvermelde stappen heeft gezet, kunt u het verdere verkoopproces, zoals beschreven in bijlage 9 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, volledig voortzetten.

Belangrijk: verkopen volgens het afdwingbaar decretaal kooprecht van de zittende huurder (volgens de overgangsregeling) kunnen nog.