Sjabloonteksten voor uw huurderskrant

Wonen in Vlaanderen stelde sjabloonteksten op over verschillende thema’s, zoals sorteren, ventileren, brandveiligheid … voor uw huurderskrant. Zo heeft u al verschillende basisteksten die u kunt gebruiken of die u kunnen inspireren. Verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) werkten mee aan deze sjabloonteksten, waarvoor onze oprechte dank!

U leest best eerst de richtlijnen. Daarna kunt u aan de slag met de teksten en afbeeldingen.
U vindt alles op de afgeschermde documentenpagina van het luik werking woonmaatschappij.

Communicatiepakket vorming woonmaatschappijen

We lanceerden de website www.sociaalwonen.be(opent in nieuw venster) met informatie over de vorming van de woonmaatschappijen. Op deze website vindt u onder de titel ‘toolbox’ ook het ondersteunende communicatiepakket voor uw externe communicatie.

Wonen in Vlaanderen ontwikkelde deze website en het communicatiepakket samen met de werkgroep communicatie (met vertegenwoordigers van VVH, HUURpunt, SHM’s, SVK’s en lokale besturen) en het communicatiebureau choco.

Het paswoord om aan de sjablonen te geraken, leest u in dit nieuwsbericht van augustus 2022 (afgeschermde inhoud).

Modelbrieven sociale huur in klare taal

Wonen in Vlaanderen maakte modelbrieven voor bijvoorbeeld inschrijving, aanbod, actualisatie, schrapping, weigering, nieuwe huurprijs, taalkennisverplichting, onderbezetting, … in klare taal. U vindt deze brieven op de afgeschermde documentenpagina’s van verhuren. Er zitten brieven onder de subpagina inschrijving, onder de subpagina toewijzing en onder de subpagina huurovereenkomst. Afhankelijk van het moment in het verhuurproces en de brief die u zoekt, klikt u dus door naar één van deze subpagina’s.

Informatiewidgets voor uw website

Wonen in Vlaanderen heeft een aanbod van ‘informatiewidgets’ voor op de website van sociale verhuurders. Informatiewidgets zijn tekstfragmenten over de verschillende aspecten van sociaal huren en/of kopen die u op uw website kunt overnemen.

De teksten zijn aangepast aan de laatste wetgeving en geschreven in klare taal. Ze bevatten basisinformatie die voor alle organisaties die sociaal verhuren dezelfde is. Ze geven uw bezoeker een antwoord op vaak voorkomende vragen.

Voorlopig ontsluiten we de widgets via deze tool.(opent in nieuw venster) Deze vroegere VMSW-tool vervangen we voor de zomer van 2023 nog door een nieuwe Wonen in Vlaanderen versie. We versturen hierover zeker de nodige communicatie en instructies.

Bevraging van huurders

Sinds januari 2023 biedt Wonen in Vlaanderen geen tool meer aan om tevredenheidsbevragingen mee te doen. Als alternatief bieden we een draaiboek ‘Hoe bevraag ik bewoners?’ aan. M.A.S research werkte het draaiboek uit. U vindt hieronder ook een vragenbibliotheek als inspiratie.