Beroepen door sociale woonactoren over beheer en werking

Toezicht controleert de toepassing van de regelgeving rond sociale verhuur en verkoop. Wanneer sociale woonactoren het niet eens zijn met de beslissing van de toezichthouder, kunnen ze daartegen in beroep gaan.

Hier vindt u het overzicht van de beroepen met betrekking tot het beheer en de werking van de sociale woonactoren waarover een beslissing is genomen door de minister.

Beroepen door sociale woonactoren over sociale huur

Toezicht controleert de toepassing van de regelgeving rond sociale huur. Wanneer sociale woonactoren het niet eens zijn met de beslissing van de toezichthouder, kunnen ze daartegen in beroep gaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepen met de beslissing genomen door de minister bevoegd voor wonen hoofdzakelijk gerangschikt volgens de belangrijkste processen binnen het sociaal huurstelsel.

Beroepen door sociale woonactoren over sociale koop

Toezicht controleert de toepassing van de regelgeving rond sociale verhuur en verkoop. Wanneer sociale woonactoren het niet eens zijn met de beslissing van de toezichthouder, kunnen ze daartegen in beroep gaan.