De afdeling Toezicht voert globale onderzoeken (globo’s) uit bij SHM’s en SVK’s en basis- en verhoogd toezicht en past handhavingsmaatregelen toe (schorsen, vernietigen, in gebreke stellen, boete opleggen).
Daarnaast ziet ze toe op de aanwending van gewestelijke subsidies en tegemoetkomingen of premies voor huisvesting, onderzoekt en treedt op tegen domiciliefraude door sociale huurders.

Ze behandelt ook de verhalen en beroepen die kandidaat-huurders/kopers indienen tegen een beslissing van een SHM.