Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toezicht Werking woonmaatschappij

Toezicht

Afdeling Toezicht oefent toezicht uit op de kernactiviteiten en het financieel en administratief beheer van sociale woonactoren.

De afdeling Toezicht voert globale onderzoeken (globo’s) uit bij woonmaatschappijen en basis- en verhoogd toezicht en past handhavingsmaatregelen toe (schorsen, vernietigen, in gebreke stellen, boete opleggen).
Daarnaast ziet ze toe op de aanwending van gewestelijke subsidies en tegemoetkomingen of premies voor huisvesting, onderzoekt en treedt op tegen domiciliefraude door sociale huurders.

Ze behandelt ook de verhalen en beroepen die kandidaat-huurders/kopers indienen tegen een beslissing van een woonmaatschappij.