Werking Visitatieraad SHM's

De Visitatieraad ging na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) haar werk deed. Het prestatiemeetsysteem was ook een instrument voor zelfsturing voor SHM’s. Daarnaast vormde de prestatiebeoordeling de basis voor de erkenning als SHM.

De visitaties verliepen volgens een Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s (vanaf 2017)(PDF bestand opent in nieuw venster) en vertrokken vanuit een aantal omgevings-, effect- en prestatie-indicatoren, opgenomen in een databank. SHM’s hadden toegang tot deze prestatiedatabank. Er vonden twee visitatierondes plaats.

Goede praktijken

De Visitatieraad benoemde tijdens elke visitatieronde goede praktijken. Een goede praktijk is een interessant project van een SHM dat inspirerend kan zijn voor andere woonactoren.

Via deze kan u op zoek naar goede praktijken, per thema, per operationele doelstellingen.

Visitatierapporten: hoe goed presteerde elke SHM?

De visitatierapporten van de twee visitatierondes kan u via de link ‘zoek prestatierapporten(opent in nieuw venster)’ raadplegen.

Elk visitatierapport bestaat uit 3 vaste onderdelen:

  1. Het visitatierapport zelf
  2. De reactie van de SHM op het visitatierapport (facultatief)
  3. De beslissing van de minister over de maatregelen die genomen worden n.a.v. deze visitatie

Voorbeelden van goede prestaties van SHM's

Bent u op zoek naar concrete voorbeelden die goede prestaties in de hand werken? Wilt u een overzicht van SHM’s die goede of uitstekende prestaties leveren per operationele doelstelling?

Contact

Indien u vragen heeft over de (afgelopen) werking van de Visitatieraad SHM’s kan u deze stellen via info@visitatieraad.be(opent in uw e-mail applicatie)