Voorwaarden

Het moet gaan om gewoon onderwijs, niet om buitengewoon onderwijs.
Het moet gaan om een functiebeperking, niet om een leerstoornis.

Procedure

De aanvraag voor speciale onderwijsmiddelen gebeurt

  • in het basis- en secundair onderwijs via de directie van de school voor gewoon onderwijs
  • in het hoger onderwijs via de hogeschool of universiteit
  • in het volwassenenonderwijs via het centrum voor volwassenenonderwijs of het centrum voor basiseducatie.

Uitzonderingen

Hulpmiddelen die bijdragen tot een ruimere sociale integratie of didactische hulpmiddelen komen niet in aanmerking.