Op vrijdag 11 maart 2022 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist om naast de reguliere stagebonus ook een verruimde stagebonus te voorzien in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023.

Lees meer over de verruimde stagebonus.

Bent u een jongere die de startbonus wenst aan te vragen?

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie