Nieuwe premie kwalificerend werkplekleren vervangt start- en stagebonus in 2023

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet goed met de krachtlijnen van een ‘nieuwe premie kwalificerend werkplekleren’.

Die vervangt 4 andere maatregelen, waaronder de start- en stagebonus (wordt afgeschaft vanaf 1 september 2023). De operationalisering wordt momenteel uitgewerkt in een Besluit van de Vlaamse Regering. Meer info volgt zodra het besluit definitief goedgekeurd is. Voor vragen kan u ons contacteren via premiewerkplekleren@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Bent u een jongere die de startbonus wenst aan te vragen?

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie