Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvullende en verruimde stagebonus

Aanvullende en verruimde stagebonus

Schooljaar 2020-2021: Aanvullende stagebonus

Tijdens de moeilijke coronaperiode werden ondernemingen gestimuleerd om werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren. Dit leidde in schooljaar 2020-2021 tot een eenmalige uitbreiding en verhoging van de stagebonus. Deze aanvullende stagebonus werd gerealiseerd met financiële steun van de Europese Unie.

Schooljaar 2021-2022 en 2022-2023: Verruimde stagebonus

Omdat de coronapandemie een grote impact heeft op de samenleving, heeft de Vlaamse regering op 11 maart 2022 definitief beslist om niet enkel ondernemingen te steunen die werkplekken aanbieden voor leerlingen jonger dan 18 jaar, maar ook aan ondernemingen die werkplekken aanbieden voor leerlingen van 18 jaar of ouder:

Een onderneming komt in aanmerking voor een verruimde stagebonus als ze in schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 (tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023) voor minstens 3 maanden een leerwerkplek aanbiedt in de vorm van een duale of alternerende opleiding aan een leerling van 18 jaar of ouder.

Zo hebben werkgevers in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 recht op een reguliere stagebonus of op een verruimde stagebonus, afhankelijk van de leeftijd van de leerling bij de eerste goedgekeurde aanvraag.

Lees meer over het bedrag en de aanvraagprocedure voor de reguliere stagebonus en de verruimde stagebonus.

Deze maatregelen kaderen in het plan ‘Alle Hens Aan Dek’, voor een duurzame relance van de arbeidsmarkt.