Om ondernemingen te stimuleren om tijdens deze moeilijke periode werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren, werd de éénmalige uitbreiding en verhoging van de stagebonus voor schooljaar 2020-2021 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 april 2021.
Deze aanvullende stagebonus wordt gerealiseerd met financiële steun van de Europese Unie.

Deze maatregel kadert in het plan ‘Alle Hens Aan Dek’, voor een duurzame relance van de arbeidsmarkt.

Alle ondernemingen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden aan jongeren in een duale of alternerende opleiding voor minstens 3 maanden, kunnen in aanmerking komen voor deze bijkomende vergoeding als ze aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

De aanvullende stagebonus kan voor alle jongeren aangevraagd worden, ongeacht hun leeftijd.
De overige zijn hetzelfde als de voorwaarden voor de stagebonus.

Aanvraagprocedure

 • Diende u voor schooljaar 20-21 al een aanvraag stagebonus in, dan zal u de aanvullende premie automatisch ontvangen.
 • Moet u de stagebonus voor schooljaar 20-21 nog aanvragen?
  Dien het aanvraagformulier stagebonus en een kopie van de volledige overeenkomst bij voorkeur via mail in. U zal de aanvullende premie automatisch ontvangen.
 • Voldoet u enkel aan de voorwaarden voor de aanvullende stagebonus, m.a.w. voldoet u aan alle voorwaarden van de stagebonus met uitzondering van de leeftijdsvoorwaarde?
  De aanvraag gebeurt op dezelfde manier en met hetzelfde aanvraagformulier als de stagebonus.

Bedrag

De aanvullende stagebonus bedraagt 1.000 euro, bovenop de bestaande stagebonus indien u hiervoor in aanmerking komt.

De aanvullende stagebonus wordt gesteund door middelen van het ESF-programma 2014-2020 REACT-EU.

Tips

 • Wacht niet tot het einde van het schooljaar om uw bonus aan te vragen, maar doe dit zodra er drie maanden opleiding op de werkvloer plaatsvond.
  Dit zorgt voor een betere spreiding van de aanvragen bij onze dienst en een vlottere betaling voor u.
 • Aanvragen kunnen ingediend worden t.e.m. 31/12/2021.

Opmerking

 • De startbonus voor de jongere blijft ongewijzigd.
 • De aanvullende stagebonus wordt niet meegeteld bij de bepaling van het maximale aantal stagebonussen.