Aanvraagprocedure

U kunt de stagebonus zelf aanvragen, maar de school van de jongere mag de stagebonus ook aanvragen in uw plaats. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van de aanvraag.

Vraag de stagebonus aan ten laatste op 31 december na het einde van het opleidingsjaar. Zodra de jongere minstens 3 maanden bij u werkte, kan u de bonus aanvragen. Als u de aanvraag te laat indient, kunt u de stagebonus voor dat schooljaar niet meer krijgen. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van uw e-mail geldt als bewijs.

 • Stap 1

  Download het aanvraagformulier

 • Stap 2

  Vul het aanvraagformulier in

  Vul deel 1 van de aanvraag zelf in. Laat deel 2 van de aanvraag invullen door de school van de jongere. Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

  Tip: De vraag ‘Heeft de jongere het schooljaar MET VRUCHT beëindigd?’ moet bij de aanvraag van de werkgever niet ingevuld worden.

 • Stap 3

  Voeg een kopie van de overeenkomst toe

  Dit is 1 van de volgende overeenkomsten: 

  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst
 • Stap 4

  Dien uw aanvraag in bij het departement WSE

  Dien uw aanvraag in voor 31 december na het einde van het opleidingsjaar. Indienen kan:

  • Bij voorkeur via e-mail: startenstagebonus@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • Als gevolg van de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus kunnen dossiers die per post ingediend worden aanzienlijke vertraging oplopen. Daarom roepen we iedereen op om dossiers zoveel mogelijk digitaal in te dienen via e-mail.
   Wilt u toch nog uw dossier via gewone post indienen? Het adres is:
   Departement Werk en Sociale Economie
   Start- en stagebonus
   Koning Albert II-laan 35 bus 20
   1030 Brussel
 • Stap 5

  Beslissing door het departement WSE

  Het departement WSE laat u binnen de 4 maanden na uw aanvraag per mail of brief weten of uw aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd.

  • Als uw aanvraag werd goedgekeurd ontvangt u uw stagebonus ten laatste binnen de maand.
  • Als er informatie ontbreekt, hebt u 1 maand tijd om uw aanvraag te vervolledigen.
  • Als uw aanvraag werd geweigerd, leest u de reden van de weigering.