Sinds 1 september 2018 zijn er nieuwe regels voor de stagebonus. De informatie op deze pagina gaat over de nieuwe regelgeving. Controleer of u onder de oude of nieuwe regelgeving valt.

Voorwaarden

 • de onderneming en jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
 • een brugprojectovereenkomst. (afgelopen na 2018-2019)
 • of een overeenkomst binnen de aanloopcomponent voor de fase vorming of fase werkervaring:
  • een begeleidingsovereenkomst (alleen voor 2019-2020)
  • een stageovereenkomst (alleen voor 2019-2020).
 • De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest. 
 • De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Was de jongere minder dan 3 maanden bij u aan de slag? Dan kunt u geen stagebonus krijgen. 
 • De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Ontving de jongere zelf, u of een andere werkgever eerder al een bonus voor deze jongere? Dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde.
  Enkel de bevoegde dienst, en niet de school, kan met zekerheid zeggen of u recht heeft!
  Meer informatie over de leeftijdsvoorwaarde (PDF bestand opent in nieuw venster) schooljaar 2019-2020.
 •  De onderneming vraagt de stagebonus aan voor 31 december na het einde van het schooljaar 

Bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel

Bedrag

De stagebonus bedraagt: 

 • 500 euro bij de 1ste en de 2de toekenning 
 • 750 euro bij de 3de toekenning. 

Als werkgever kunt u de premie maximaal 3 keer per jongere krijgen. 

Uitbetaling 

U ontvangt de stagebonus 1 keer per schooljaar, voor elke jongere uit een alternerende of duale opleiding die u opleidt in uw onderneming. De bonus wordt uitbetaald ten laatste een maand na de goedkeuring van uw aanvraag.

Fiscaal voordeel

Boven op de stagebonus ontvangt u als werkgever ook een fiscaal voordeel. 

Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld voor een bedrag van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die u normaal gezien mag inbrengen als beroepskosten. Dat geldt alleen voor leervergoedingen of loonkosten die u betaald hebt aan de jongere(n) voor wie u een stagebonus ontving. 

Om het belastingvoordeel te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen aan de fiscus: 

 • De beslissingsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) die bewijst dat u een stagebonus ontving. 
 • Een lijst van de tewerkgestelde jongeren, met daarin: 
  • de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de jongeren 
  • het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies. 

U vindt meer informatie over het fiscale voordeel voor de stagebonus: 

De stagebonus aanvragen

U kunt de stagebonus zelf aanvragen, maar de school van de jongere mag de stagebonus ook aanvragen in uw plaats. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van de aanvraag.

Aanvragen: ten laatste op 31 december

Vraag de stagebonus aan  ten laatste op 31 december na het opleidingsjaar. Zodra de jongere minstens 3 maanden bij u werkte, kan u de bonus aanvragen. Als u de aanvraag te laat indient, kunt u de stagebonus voor dat schooljaar niet meer krijgen. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van uw e-mail geldt als bewijs.

Aanvraagprocedure

 • Stap 1

  Vraagt u een volledig nieuwe stagebonus aan voor de jongere? Of veranderde de jongere op school van opleiding? Download dan het aanvraagformulier (Word bestand).

 • Stap 2

  Vul Deel 1 van de aanvraag zelf in. Laat Deel 2 van de aanvraag invullen door de school van de jongere. Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 • Stap 3

  Dit is 1 van de volgende overeenkomsten: 

  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst
  • een brugprojectovereenkomst (afgelopen na 2018-2019).
  • of een overeenkomst binnen de aanloopcomponent voor de fase vorming of fase werkervaring:
   • een begeleidingsovereenkomst (alleen voor 2019-2020)
   • een stageovereenkomst (alleen voor 2019-2020)
 • Stap 4

  Dien uw aanvraag in voor 31 december na het einde van het opleidingsjaar. Indienen kan:

  • Bij voorkeur via e-mail: startenstagebonus@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • Als gevolg van de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus kunnen dossiers die per post ingediend worden aanzienlijke vertraging oplopen. Daarom roepen we iedereen op om dossiers zoveel mogelijk digitaal in te dienen via e-mail.
   Wilt u toch nog uw dossier via gewone post indienen? Het adres is:
   Departement Werk en Sociale Economie
   Start- en stagebonus
   Koning Albert II-laan 35 bus 20
   1030 Brussel
 • Stap 5

  Het departement WSE laat u binnen de 4 maanden na uw aanvraag per mail of brief weten of uw aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd.

  • Als uw aanvraag werd goedgekeurd ontvangt u uw stagebonus ten laatste binnen de maand.
  • Als er informatie ontbreekt, hebt u 1 maand tijd om uw aanvraag te vervolledigen.
  • Als uw aanvraag werd geweigerd, leest u de reden van de weigering.