Sinds 1 september 2018 zijn er nieuwe regels voor de stagebonus. De informatie op deze pagina gaat over de oude regelgeving. Controleer of u onder de oude of nieuwe regelgeving valt.

Voorwaarden

 • U hebt een goedgekeurde initiële aanvraag voor de stagebonus, die ongewijzigd verder loopt (voor dezelfde jongere en voor dezelfde opleiding op school)
 • De jongere wordt opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest.
  • Als de jongere na de start van het opleidingsjaar opgeleid wordt in een vestiging in een ander gewest, kunt u nog steeds een aanvraag indienen.
  • Wordt de jongere bij de start van het volgende opleidingsjaar nog altijd opgeleid in een ander gewest? Dan kunt u geen aanvraag meer indienen bij het Vlaams gewest.
 • De jongere werd minstens 3 maanden opgeleid in uw onderneming, tijdens het opleidingsjaar waarvoor u de stagebonus aanvraagt. Als de opleiding vroegtijdig wordt stopgezet, kunt u  een aanvraag indienen als de jongere 3 maanden bij u aan de slag was. U moet die stopzetting dan melden aan het Departement Werk en Sociale Economie (WSE).
 • Het is niet belangrijk of de jongere slaagt voor zijn opleiding.

Dien de aanvraag in vanaf 3 maanden tewerkstelling en ten laatste voor 31 december na het einde van het opleidingsjaar.

Bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel

Bedrag en uitbetaling

De stagebonus bedraagt:

 • 500 euro in het 1ste en het 2de opleidingsjaar
 • 750 euro in het 3de opleidingsjaar. 

U kunt de premie maximaal 3 keer per jongere ontvangen, voor een totaal van 1.750 euro per jongere. Ook als de jongere niet slaagt voor zijn opleiding, kunt u als werkgever de stagebonus krijgen.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan staat in de beslissingsbrief wanneer u de stagebonus ten laatste ontvangt. 

Fiscaal voordeel

Boven op de stagebonus ontvangt u als werkgever ook een fiscaal voordeel. 

Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld voor een bedrag van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die u normaal gezien mag inbrengen als beroepskosten. Dat geldt alleen voor leervergoedingen of loonkosten die u betaald hebt aan de jongere(n) voor wie u een stagebonus ontving.

Om het belastingvoordeel te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen aan de fiscus:

 • De beslissingsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) die bewijst dat u een stagebonus ontving.
 • Een lijst van de tewerkgestelde jongeren, met daarin:
  • de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de jongeren
  • het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies. 

U vindt meer informatie over het fiscale voordeel voor de stagebonus: 

De stagebonus aanvragen

U kunt de stagebonus zelf aanvragen, maar de school van de jongere mag de stagebonus ook aanvragen in uw plaats. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van de aanvraag.

Op tijd aanvragen

Vraag de stagebonus aan

 • vanaf 3 maanden tewerkstelling
 • of voor 31 december na het eind van het opleidingsjaar.

Als u de aanvraag te laat indient, kunt u de stagebonus voor dat opleidingsjaar niet meer krijgen. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van uw e-mail geldt als bewijs.

Aanvraagprocedure

 • Stap 1

  Omdat u al een goedgekeurde initiële aanvraag hebt van voor 1 september 2018, moet u het oude aanvraagformulier (Word bestand) downloaden.

 • Stap 2

  Vul rubriek 1 van het aanvraagformulier zelf in. Laat rubriek 2 van het aanvraagformulier invullen door de school van de jongere. Als de opleiding vroegtijdig werd stopgezet, moet de school de effectieve einddatum van de opleiding vermelden. 

  Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 • Stap 3

  De overeenkomst moet gesloten zijn binnen 3 maanden na het einde van de vorige overeenkomst. Anders valt de jongere automatisch onder de nieuwe regelgeving.

 • Stap 4

  Dien uw aanvraag in voor 31 december na het einde van het opleidingsjaar. Indienen kan:

  • Bij voorkeur via e-mail: startenstagebonus@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • Als gevolg van de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus kunnen dossiers die per post ingediend worden aanzienlijke vertraging oplopen. Daarom roepen we iedereen op om dossiers zoveel mogelijk digitaal in te dienen via e-mail.
   Wilt u toch nog uw dossier via gewone post indienen? Het adres is:
   Departement Werk en Sociale Economie
   Start- en stagebonus
   Koning Albert II-laan 35 bus 20
   1030 Brussel
 • Stap 5

  Het departement WSE laat u per mail weten of uw aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd.

  • Als uw aanvraag werd goedgekeurd ontvangt u uw stagebonus ten laatste binnen de maand na de goedkeuring.
  • Als er informatie ontbreekt, hebt u 1 maand tijd om uw aanvraag te vervolledigen.
  • Als uw aanvraag werd geweigerd, leest u de reden van de weigering.