Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stagebonus - Voorwaarden, bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel

Stagebonus - Voorwaarden, bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel

Een jongere uit een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer.  

Leidt u als werkgever zo’n jongere op in uw onderneming? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een reguliere stagebonus of een verruimde stagebonus krijgen.  

Voorwaarden

Door de invoering van de verruimde stagebonus is er geen leeftijdsvoorwaarde meer. De leeftijd van de jongere op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus voor het eerst werd aangevraagd bepaalt wel het bedrag van deze bonus. Het departement WSE bepaalt na uw aanvraag of u onder de reguliere of de verruimde stagebonus valt.

Onderstaande voorwaarden gelden zowel voor de reguliere als voor de verruimde stagebonus:

 • De onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
 • De onderneming die de jongere opleidt is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
 • De onderneming leidt de jongere minstens 3 maanden op in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus.  
 •  De onderneming vraagt de stagebonus aan voor 31 december na het einde van het schooljaar. 

Bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel

Bedrag

De leeftijd van de jongere op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus voor het eerst wordt aangevraagd bepaalt het bedrag:

 • Reguliere stagebonus (de jongere is jonger dan 18 jaar bij eerste goedgekeurde aanvraag)
  • 500 euro bij uw 1e toekenning

  • 500 euro bij uw 2e toekenning 

  • 750 euro bij uw 3e toekenning. 

 • Verruimde stagebonus (de jongere is 18 jaar of ouder bij eerste goedgekeurde aanvraag)
  • 500 euro bij uw 1e en 2e toekenning

Enkel als de jongere jonger dan 18 jaar was bij de eerste goedgekeurde aanvraag en de jongere voor het derde schooljaar bij dezelfde werkgever voor minstens drie maanden opgeleid werd, is er recht op een stagebonus van 750 euro. In alle andere gevallen is er recht op een stagebonus van 500 euro.

Als werkgever kunt u maximaal 3 keer per jongere een stagebonus krijgen. 

Lees meer over de aanvraagprocedure van de stagebonus.

  Uitbetaling 

  U ontvangt de stagebonus 1 keer per schooljaar, voor elke jongere uit een alternerende of duale opleiding die u opleidt in uw onderneming. De bonus wordt uitbetaald ten laatste 4 maanden na ontvangst van uw aanvraag.

  Fiscaal voordeel

  Vanaf 1 januari 2020 werd het fiscaal voordeel voor de stagebonus afgeschaft in de vennootschapsbelasting (vanaf het aanslagjaar 2021, voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020). Sindsdien is er voor de stagebonus enkel nog een fiscaal voordeel in de personenbelasting naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen.

  Om het belastingvoordeel in functie van de stagebonus te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen aan de fiscus: 

  • De beslissingsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) die bewijst dat u een stagebonus ontving. 
  • Een lijst van de tewerkgestelde jongeren, met daarin: 
   • de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de jongeren 
   • het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies.