Voorwaarden

 • de onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
 • De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest. 
 • De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Was de jongere minder dan 3 maanden bij u aan de slag? Dan kunt u geen stagebonus krijgen. 
 • De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Ontving de jongere zelf, u of een andere werkgever eerder al een bonus voor deze jongere? Dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde.
  Enkel de bevoegde dienst, en niet de school, kan met zekerheid zeggen of u recht heeft!
 •  De onderneming vraagt de stagebonus aan voor 31 december na het einde van het schooljaar 

Stagebonussimulator

Via de simulator kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor de stagebonus.

Bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel

Bedrag

De stagebonus bedraagt: 

 • 500 euro bij de 1ste en de 2de toekenning 
 • 750 euro bij de 3de toekenning. 

Als werkgever kunt u de premie maximaal 3 keer per jongere krijgen. 

Uitbetaling 

U ontvangt de stagebonus 1 keer per schooljaar, voor elke jongere uit een alternerende of duale opleiding die u opleidt in uw onderneming. De bonus wordt uitbetaald ten laatste een maand na de goedkeuring van uw aanvraag.

Fiscaal voordeel

Boven op de stagebonus ontvangt u als werkgever ook een fiscaal voordeel. 

Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld voor een bedrag van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die u normaal gezien mag inbrengen als beroepskosten. Dat geldt alleen voor leervergoedingen of loonkosten die u betaald hebt aan de jongere(n) voor wie u een stagebonus ontving. 

Om het belastingvoordeel te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen aan de fiscus: 

 • De beslissingsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) die bewijst dat u een stagebonus ontving. 
 • Een lijst van de tewerkgestelde jongeren, met daarin: 
  • de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de jongeren 
  • het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies. 

U vindt meer informatie over het fiscale voordeel voor de stagebonus: