Voorwaarden

Een stageovereenkomst is er voor iedereen die:

  • die niet meer leerplichtig is en een vak wil leren in de praktijk en tegelijkertijd beloond wil worden voor de inspanningen;
  • de juiste vakkennis en ervaring wil opdoen om als ondernemer aan de slag te gaan.

U kunt enkel een stageovereenkomst sluiten voor elke erkende opleiding waarvoor datzelfde opleidingsjaar een cursus wordt georganiseerd.

U kunt alleen een stageovereenkomst sluiten bij ondernemingen die gevestigd zijn in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Procedure

Een stageovereenkomst wordt afgesloten tussen de cursist en een ondernemer via een leertrajectbegeleider uit de regio. Op de website kunt u een leertrajectbegeleider (opent in nieuw venster)volgens locatie opzoeken.

Bedrag

Als stagiair hebt u recht op een stagevergoeding volgens het stagejaar dat u volgt in het betrokken beroep. Voor voltijdse stageovereenkomsten zijn de maandelijkse brutobedragen (vanaf 2017):

  • 748,26 euro tijdens het eerste stagejaar
  • 884,31 euro tijdens het tweede stagejaar
  • 1.020,36 euro tijdens het derde stagejaar.

Meer info