Nieuwe premie kwalificerend werkplekleren vervangt start- en stagebonus vanaf 1 september 2023

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet goed met de krachtlijnen van een ‘nieuwe premie kwalificerend werkplekleren’. Die vervangt 4 andere maatregelen, waaronder de start- en stagebonus (wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2023). Meer info vindt u hier.

Bent u een werkgever die de stagebonus wil aanvragen?

  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie