Aanvraagprocedure

U kunt als jongere zelf de startbonus aanvragen of u kunt de school vragen om het in uw plaats te doen. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van de aanvraag.

Vraag de startbonus ten laatste op 31 december na het einde van het opleidingsjaar aan. De verzendingsdatum van uw e-mail, of de afgestempelde postdatum, geldt als bewijs.

Bijvoorbeeld: voor schooljaar 2021-2022 vraagt u de bonus ten laatste op 31 december 2022 aan.

 • Stap 1

  Download het aanvraagformulier

 • Stap 2

  Vul het aanvraagformulier in

  Deel 1 vult de jongere zelf in, deel 2 vult de school in. Zorg ervoor dat het formulier volledig ingevuld en ondertekend is. Als de jongere bij de aanvraag jonger is dan 18 jaar, dan moet ook zijn wettelijk vertegenwoordiger deel 1 ondertekenen.

 • Stap 3

  Voeg een kopie toe van de overeenkomst met uw werkgever

  Het kan gaan om:

  • een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst

  Had u tijdens het schooljaar een overeenkomst bij verschillende werkgevers? Voeg dan van elke overeenkomst een kopie toe.

 • Stap 4

  Dien uw aanvraag in bij het departement WSE

  Dien voor 31 december na het einde van het schooljaar de aanvraag in:

 • Stap 5

  Beslissing door het departement WSE

  Ten laatste 4 maanden nadat u de aanvraag indiende, ontvangt u van het departement WSE een beslissing per e-mail of per brief:

  • Goedkeuring: Ten laatste binnen een maand ontvangt de jongere de startbonus.
  • Weigering: De reden van weigering leest u in de e-mail of brief.
  • Als er informatie ontbreekt in uw aanvraag, heeft u 1 maand de tijd om de ontbrekende gegevens door te sturen.