Aanvraagprocedure

U kunt de startbonus zelf aanvragen, maar ook de school mag die in uw plaats aanvragen. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van de aanvraag.

Vraag de startbonus aan ten laatste op 31 december na het einde van het opleidingsjaar. Bijv.: voor schooljaar 2020-'21 vraagt u de bonus ten laatste op 31 december 2021 aan.

Als u de startbonus te laat aanvraagt, kunt u geen startbonus meer ontvangen voor dat schooljaar.
De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van uw e-mail geldt als bewijs.

 • Stap 1

  Download het aanvraagformulier

 • Stap 2

  Vul het aanvraagformulier in

  Deel 1 vult u zelf in, deel 2 laat u invullen door uw school. Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld en ondertekend. Als u jonger bent dan 18 jaar bij uw aanvraag, laat u deel 1 ook ondertekenen door uw wettelijke vertegenwoordiger.

 • Stap 3

  Voeg een kopie toe van de overeenkomst met uw werkgever

  Dit is 1 van de volgende overeenkomsten:

  • een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst

  Als u tijdens het schooljaar waarvoor u de startbonus aanvraagt bij meerdere werkgevers werd opgeleid, voegt u een kopie van elke overeenkomst toe.

 • Stap 4

  Dien uw aanvraag in bij het departement WSE

  Dien uw aanvraag in voor 31 december na het einde van het opleidingsjaar.

  • Bij voorkeur via e-mail: startenstagebonus@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) (u krijgt een ontvangstbevestiging).
  • Als gevolg van de aanbevelingen en maatregelen van de regering naar aanleiding van de coronacrisis kunnen dossiers die per post ingediend worden aanzienlijke vertraging oplopen. Daarom roepen we iedereen op om dossiers zoveel mogelijk digitaal in te dienen via e-mail.
   Wilt u toch nog uw dossier via de gewone post indienen? Het adres is:
   Departement Werk en Sociale Economie
   Start- en stagebonus
   Koning Albert II-laan 35 bus 20
   1030 Brussel
 • Stap 5

  Beslissing door het departement WSE

  Het departement WSE laat u binnen 4 maanden na uw aanvraag per mail of brief weten of uw aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd.

  • Als uw aanvraag werd goedgekeurd, ontvangt u uw startbonus ten laatste binnen de maand.
  • Als er informatie ontbreekt, hebt u 1 maand tijd om uw aanvraag te vervolledigen.
  • Als uw aanvraag werd geweigerd, leest u de reden van de weigering.