Uw ondernemingsplan beschrijft uw activiteit, uw markt, uw positie tegenover de concurrentie en eventuele obstakels. Daarvoor maakt u een sterkte-zwakteanalyse en beantwoordt u vragen als:

  • Wat wilt u precies doen?
  • Waar zult u zich vestigen?
  • Welke rechtsvorm kiest u?
  • Is er een markt voor uw product?
  • Hoe komt u aan klanten?

Een belangrijk deel van uw ondernemingsplan is uw financieel plan. Dit financieel plan is wettelijk verplicht wanneer u een nv, bv of cv opricht. Met een financieel plan laat u in cijfers zien dat uw plan kans van slagen heeft. Met uw financieel plan zoekt u antwoorden op vragen als:

  • Hoeveel geld hebt u nodig om uw plannen te realiseren?
  • Welke kosten en opbrengsten verwacht u?
  • Welke investeringen moet u doen?
  • Zijn uw plannen financieel haalbaar en zullen ze uw zaak rendabel(er) maken?

Met uw ondernemingsplan (en uw financieel plan) brengt u informatie over uw bedrijf en over de markt bij elkaar om inzicht te verwerven in de praktische en financiële haalbaarheid van uw zaak.

Uw ondernemingsplan is een intern beheersinstrument, waarmee u de eigen werking evalueert. In het ondernemingsplan stippelt u de weg uit die u als ondernemer wilt volgen. Een goed ondernemingsplan dient als leidraad om uw doelstellingen te bereiken en biedt u een houvast, zodat u op cruciale momenten de juiste beslissingen kunt nemen.

Extern gebruikt u uw ondernemingsplan om op zoek te gaan naar potentiële partners en financiering. Met een goed onderbouwd ondernemingsplan geeft u leveranciers en financiers de boodschap dat u goed nagedacht hebt over de overlevingskansen van uw zaak.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid helpt u een eind op weg. De brochure 'Startkompas' helpt u een deel van deze vragen te beantwoorden en geeft u een inzicht in de haalbaarheid van uw zaak. Daarna kunt u uw plan verder uitwerken met de aanbevelingen in de 'Gids voor het opstellen van een ondernemingsplan'. Ook in de Startersgids(opent in nieuw venster) vindt u templates en extra informatie om uw ondernemingsplan op te stellen.