Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een zaak oprichten: open een zichtrekening

Een zaak oprichten: open een zichtrekening

Voor u als zelfstandige aan de slag kunt, moet u een zichtrekening openen bij een bank.

  • Voor een eenmanszaak (een natuurlijk persoon) kan die het best verschillend zijn van uw privérekening, zodat uw handels- en uw privéverrichtingen gescheiden blijven.
  • Voor een vennootschap (een onderneming met rechtspersoonlijkheid) is die scheiding zelfs verplicht: die rekening moet dus op naam van de vennootschap staan en mag uitsluitend gebruikt worden voor verrichtingen in het kader van uw zelfstandige activiteit.

Denk eraan dat u dat rekeningnummer, samen met de naam van de onderneming en die van uw bank, op alle handelsdocumenten (brieven, facturen, …) moet vermelden.