Gedaan met laden. U bevindt zich op: 3de SV-rapport over resultaten Covid-19-vervolgbevraging Nieuwsberichten

3de SV-rapport over resultaten Covid-19-vervolgbevraging

Nieuwsbericht
22 december 2022

Statistiek Vlaanderen publiceerde vandaag het 3de en laatste van 3 SV-rapporten waarin de resultaten worden beschreven van de Covid-19-vervolgbevraging die in het voorjaar van 2022 werd afgenomen. Dit derde rapport focust op de thema’s wonen, mobiliteit, welzijn van kinderen en aanpak van de crisis door de overheid.

Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om daaraan tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een grootschalige Covid-19-bevraging. Aan de deelnemers van deze bevraging werd gevraagd of ze op een later tijdstip opnieuw gecontacteerd mochten worden voor een eenmalige vervolgbevraging. Die vervolgbevraging werd afgenomen in het voorjaar van 2022. De antwoorden van de respondenten die aan de vervolgbevraging in 2022 deelnamen, kunnen vergeleken worden met de antwoorden van diezelfde groep in de eerste editie van de bevraging in 2021. Zo wordt duidelijk of hun leefsituatie tussen 2021 en 2022 merkbaar is gewijzigd.

Vandaag publiceert Statistiek Vlaanderen een 3de en laatste rapport met de algemene resultaten van deze vervolgbevraging. Het gaat om de resultaten van de vragen over wonen, mobiliteit, welzijn van kinderen en aanpak van de crisis door de overheid. In november werd een eerste rapport(opent in nieuw venster) gepubliceerd met de resultaten over gezondheid, welzijn en sociale contacten. Een tweede rapport(opent in nieuw venster) over werk, inkomen, levenslang leren en digitalisering werd midden december gepubliceerd.

Bekijk het 3de rapport hier(opent in nieuw venster).