Voor 2023 werd in de schoot van de werkgroep ‘datamanagement’ een actieplan opgesteld dat naast een aantal specifieke beleidsdomein gebonden acties, ook een 15-tal synergieprojecten bevat, waarbij verschillende entiteiten samen aan één gezamenlijk projecvt werken.

Dit actieplan wordt opgesteld en opgevolgd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid. Zowel Digitaal Vlaanderen als de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) zetten er vanuit de administratie mee de schouders onder.

Vanuit de VSA zetten we net als vorig jaar sterk in op het versterken van de datageletterdheid van de medewerkers van de Vlaamse overheid. Dat doen we door het aanbieden van datascience- en statistiekopleidingen en bewustmaking van het belang van data voor evidence-informed beleid. Daarnaast engageren we ons in synergieprojecten rond het definiëren van een kwaliteitskader voor AI Data, en het zoeken naar een generieke oplossing voor het ontsluiten van survey-data.

Het volledige actieplan kunt u hier(Excel bestand) vinden.