Ter aanvulling en ondersteuning van de Vlaamse openbare statistieken publiceert Statistiek Vlaanderen (SV) ook meer uitgebreide rapporten. In het nieuwe SV-rapport ‘Maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst’ wordt aan de hand van een brede waaier van statistieken, gebaseerd op zowel administratieve gegevens als resultaten van bevolkingsenquêtes, een beeld geschetst van de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen.

Het rapport maakt duidelijk dat de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst op tal van domeinen minder goed is dan die van personen van Belgische herkomst. Dat is vooral het geval voor personen van niet-EU-herkomst. Er is onder meer sprake van een lagere werkzaamheidsgraad bij personen van niet-EU-herkomst, een hogere tewerkstelling in speciale arbeidsregimes en tegen lagere verloning. Personen van niet-EU-herkomst zijn over het algemeen ook minder hoog geschoold, beschikken vaker over een lager huishoudinkomen en lopen een hoger risico op armoede. Ze worden ook vaker dan de andere herkomstgroepen geconfronteerd met een minder stabiele en kwalitatieve huisvestingssituatie, ervaren vaker mentale gezondheidsproblemen en participeren minder aan het verenigingsleven, aan cultuur en aan politiek.

Bekijk het volledige rapport hier. ((opent in nieuw venster))