Het doel van het GOVO-onderzoek is de gender(on)gelijkheid bij de werknemers van de Vlaamse overheid in kaart te brengen, in relatie tot andere belangrijke factoren zoals functieniveau, leeftijd, werktijden, anciënniteit en statuut.

Het SV-rapport behandelt stap voor stap de componenten van de werksituatie en het salaris van de werknemers van de Vlaamse overheid. Het rapport eindigt met een multivariate analyse van de relatie tussen het maandsalaris en de relevante verklarende factoren: gender, functieniveau, leeftijd, dienstanciënniteit, aantal werkdagen per jaar, type arbeidscontract, beleidsdomein en entiteit.

Bekijk het rapport hier(opent in nieuw venster).