De brochure ‘Vlaanderen in Cijfers 2022(opent in nieuw venster)’ geeft aan de hand van een beperkte set Vlaamse openbare statistieken een kernachtig beeld van Vlaanderen, gepresenteerd in toegankelijke tabellen, figuren en infographics. De statistieken beslaan een ruime waaier aan thema’s en werden gegroepeerd in vier grote onderdelen: bevolking en samenleving, economie en ondernemingen, ruimte en leefomgeving en overheid en bestuur. Achteraan werd een korte vergelijking toegevoegd van de Vlaamse gegevens met de situatie in België en de rest van de Europese Unie.

De brochure is online beschikbaar(opent in nieuw venster), maar kan via dezelfde link ook in gedrukte vorm besteld worden.

Tegelijk werden vandaag ook 5 dashboards toegevoegd aan de website van Statistiek Vlaanderen. De dashboards bundelen per groot thema een aantal belangrijke statistieken en geven de gebruiker zo op een snelle en eenvoudige manier inzicht in de evolutie van de belangrijkste kerncijfers over Vlaanderen. De statistieken opgenomen in de dashboards vormen een selectie van de Vlaamse openbare statistieken opgenomen in de brochure ‘Vlaanderen in Cijfers’.