In opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen werd van het SV-rapport ‘Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap’ een samenvatting gemaakt in Vlaamse Gebarentaal, in een eenvoudig te lezen tekst en in een tekst met voorleesfunctie. Op deze manier worden de belangrijkste bevindingen van het rapport ook toegankelijk voor doven en slechthorenden, voor personen die moeite hebben met het lezen van lange en moeilijke teksten en voor personen met visuele beperkingen.

De samenvatting in Vlaamse Gebarentaal, de eenvoudig te lezen tekst en de tekst met voorleesfunctie is te vinden op de webpagina over het rapport ((opent in nieuw venster)).