In het kader van de City of Things ((opent in nieuw venster))-oproep 2022 nodigt VLAIO alle lokale besturen en hun partnerorganisaties van harte uit voor het pitchen van een projectidee op 16 juni 2022. Let wel, het indienen van een ideefiche op 1 juni en de pitches op 16 juni zijn een verplichte tussenstap om jouw finaal projectvoorstel begin oktober te kunnen indienen.

Tijdens de pitches wordt gevraagd aan de indieners van een projectidee om zijn/haar projectidee toe te lichten (pitchen) aan de andere kandidaten en de jury. De pitches zijn kort en krachtig en worden thematisch gebundeld volgens de 6 Smart City domeinen. Ter ondersteuning van de pitches wordt gevraagd om vier slides te voorzien met een beknopte samenvatting van de ingediende ideefiche. Beoordelaars, andere indieners en potentiële partners kunnen de pitches meevolgen en kunnen aandachts- of verbeterpunten meegeven tijdens de sessie. Na consolidatie van alle feedback, zal deze aan de indieners worden overgemaakt. Deze feedback kan dan worden meegenomen voor het vervolg van het project.

Dien je zelf geen ideefiche in, maar wil je eventueel aansluiten bij een ander idee, dan ben je ook zeker welkom om te komen luisteren.

De pitches gaan door op donderdag 16 juni 2022, doorlopend van 9.30 uur – 17 uur in het Vlaams Parlement in Brussel.

Inschrijven

Dien je zelf een project in of wil je eventueel aansluiten bij een ander idee? Schrijf je dan meteen in.