De afgelopen 20 jaar zijn onze steden tastbaar getransformeerd. Geslaagde stadsvernieuwing verhoogde duidelijk de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze steden. In stadsvernieuwingsprojecten zie je het geïntegreerd werken aan oplossingen in de praktijk gerealiseerd worden. In steden worden vaak als eerste antwoorden gevonden op maatschappelijke uitdagingen, antwoorden en uitdagingen die weliswaar voortdurend in beweging zijn.

Op deze studiedag dachten we dan ook na over hoe we de stad van morgen vorm geven. Fatma Taspinar ging hierover in gesprek met Vlaams minister Bart Somers en met vier Burgemeesters Jan Vermeulen (Deinze), Ruth Vandenberghe (Kortrijk), Marc Snoeck (Halle), Paul Van Miert (Turnhout).

De tentoonstelling ‘Stadsvernieuwing is mensenwerk’ van Architecture Workroom Brussels werd voor een 1e maal getoond en zal nu verder rondreizen door Vlaanderen. Ze houdt halt in verschillende steden met een programma van stadsdebatten.

Wie wil zien en voelen wat stadsvernieuwing concreet betekent kan dit o.a. bekijken in onderstaande video rond de Centers Borgerhout in Antwerpen.

Inhoud is aan het laden

Voormalig juryvoorzitter André Loeckx en huidig voorzitter van de jury stadsvernieuwing Michiel Dehaene maakten de balans op van 20 jaar stadsvernieuwing en blikten vooruit op de toekomst. Ook de vernieuwde visie op stadsvernieuwing & stedelijkheid (PDF bestand opent in nieuw venster) dat het Hannah Arendt Instituut realiseerde in samenwerking met tal van stakeholders werd voorgesteld.

In de namiddag reflecteerden we samen in workshops rond stedelijke uitdagingen waar we met stadsvernieuwing vandaag en morgen een antwoord op trachten te geven.

Volgende thema’s kwamen aan bod:

  1. Betaalbare, voorzienende en inclusieve stedelijke woonomgevingen
  2. Slimme publieke infrastructuur in de stad
  3. Collectieve stedelijke energielandschappen
  4. Productieve stadswijken
  5. Natuurlijke stad, groen-blauwe aders en stadsoases
  6. Duurzame herbestemming, reconversie en renovatie van vastgoed in de stad

De studiedag ging ook gepaard met de lancering van de nieuwe website stedenbeleid.