De relatie tussen digitalisering en stadsontwikkeling versterken

De digitale transformatie is volop aan de gang. In nagenoeg alle facetten van het leven vindt het zijn weg terug. Lokale besturen stappen volop mee in dit verhaal. Denk maar aan een digitaal gemeentehuis (Gemeente zonder Gemeentehuis(opent in nieuw venster)) waar je van thuis uit verschillende documenten kan aanvragen waarvoor je vroeger nog naar het gemeentehuis moest gaan. Natuurlijk is er ook het hele verhaal rond smart cities (Smart Flanders(opent in nieuw venster)). Waar maatschappelijke problemen op een innovatieve manier via sensoren of data worden aangepakt. Deze evolutie binnen lokale besturen zet zich recentelijk ook voort bij stadsontwikkeling. Zo beschrijft de wijk Nieuw-Zuid in Antwerpen zichzelf als een smart city wijk, waar digitale toepassingen het leven van de inwoners en bezoekers moet verbeteren.

De connectie tussen de digitale transformatie en stadsontwikkeling is echter geen sinecure. Lokale besturen hebben vaak terecht nood aan goede voorbeelden om hier op een goede manier op in te zetten.

Het #connectedinEurope(opent in nieuw venster) project wil deze kennisdeling tussen lokale besturen in Europa verbeteren. Het project wil lokale besturen in Europa verder ondersteunen om deel te nemen aan netwerken, projecten en andere initiatieven rond digitale transformatie. Specifiek wil het ook een platform met experten en stakeholders opzetten die zich inzetten op stadsontwikkeling en digitalisering.

Hiervoor zet het project tussen 2022 en 2024 enkele netwerking en technische workshops op. Tijdens de workshops zullen enkele experts steeds waardevolle input leveren en is er ruimte om kennis te delen onder de deelnemers.

Agenda en registratie

De eerste workshop gaat door (in hybride vorm) op 21 en 22 september 2022 rond het onderwerp van ‘smart city governance’. Hieronder vind je de agenda van de tweedaagse terug. Bij de eerste workshop is het mogelijk om fysiek aanwezig te zijn, maar dit is allesbehalve een verplichting. De volgende workshops zullen steeds digitaal doorgaan.