Gedaan met laden. U bevindt zich op: Model samenwerking stadsvernieuwing Nieuwsberichten

Model samenwerking stadsvernieuwing

Nieuwsbericht
20 juni 2023

Kwaliteitsvolle stadsvernieuwingsprojecten zijn het resultaat van een optimaal samenspel tussen diverse partners.

© Bas Bogaerts i.o.v. Agentschap Binnenlands Bestuur

Belangrijk voor een succesvol partnerschap is dat de betrokkenen inzicht krijgen in elkaars visie, beweegredenen, hefbomen en de in te vullen rollen. Dit uitschrijven vergroot het vertrouwen tussen de partners en de gedragenheid bij het project. Eénmaal het vertrouwen is opgebouwd en partners resoluut samen voor een project willen gaan, helpt het om de samenwerkingsaanpak zo goed mogelijk uit te werken. Dit kan de uitvoering van het project faciliteren en sterker maken.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft een model samenwerking stadsvernieuwing opgesteld. Dit is opgemaakt op basis van info van Filip Canfyn & Wim Rasschaert. Het team Stedenbeleid werkte het verder uit tot een model. Onderaan dit artikel vind je het model terug.

Het model is specifiek opgemaakt voor de jurering van de oproep stadsvernieuwing, maar is ook bruikbaar voor het uitwerken van nieuwe stadsvernieuwingsprojecten of investeringsprojecten waarbij meerdere partners betrokken zijn.

Alle feedback op het model is welkom. Laat het weten dooreen e-mail te sturen naar stedenbeleid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).