De stad is opnieuw een aantrekkelijke plek om te wonen, te leven, te werken en te ontspannen. Stadsvernieuwingsprojecten blijven de hefbomen in deze heropwaardering. Stadsvernieuwingsprojecten staan voor een geïntegreerde stadsontwikkeling in functie van economische, ecologische en sociale meerwaarde.

De leefbaarheid van de steden blijft een belangrijk vraagstuk. De opgave van stadsvernieuwing is doorheen de tijd geëvolueerd van herstel naar investeren en meer plaats te maken voor de stadsbewoners en -gebruikers. De stadsbevolking wordt steeds heterogener. Die diversiteit uit zich op verschillende vlakken: inkomen, religie, herkomst, leeftijd, geaardheid, … De stad is het milieu bij uitstek om met diversiteit om te gaan en om te werken aan een inclusieve samenleving.

Stadsvernieuwingsprojecten hebben aandacht voor de investering in en het ontwerp van de ruimtelijke kwaliteit. Hiernaast hebben stadsvernieuwingsprojecten ook oog voor de stedelijke regie, de samenwerking met de burgermaatschappij en het brede stadsdebat, de maatschappelijke én publiek-private coproductie. Steden plaatsen het samenleven hoog op de agenda. Ze dragen en weten de meerwaarde van smart cities te gebruiken in hun verdere ontwikkeling richting duurzame stad.

Meer informatie vind je bij stadsvernieuwing.

Timing

Deze oproep loopt tot 30 juni 2022.